Artykuł sponsorowany

Czego nie obejmuje odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Czego nie obejmuje odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Wypadki samochodowe są niestety częstym zjawiskiem na polskich drogach. W sytuacji, gdy jesteśmy poszkodowanym w wypadku, możemy ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jakie są ograniczenia w zakresie odszkodowania z OC?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku ma na celu pokrycie kosztów związanych ze szkodami materialnymi oraz szkodami na zdrowiu poszkodowanego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie koszty zostaną zrekompensowane. Przede wszystkim odszkodowanie nie obejmuje wszelkich strat spowodowanych przez poszkodowanego na skutek jego własnych działań lub zaniedbań. Ponadto odszkodowanie może być ograniczone do kwoty gwarancyjnej, czyli maksymalnej sumy, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w ramach polisy OC.

Istnieją pewne rodzaje szkód, które nie są objęte odszkodowaniem z OC sprawcy wypadku w Rzeszowie czy innym mieście. Do takich należy między innymi uszczerbek na zdrowiu psychicznym, który nie jest traktowany jako szkoda majątkowa. Odszkodowanie nie obejmuje również kosztów leczenia i rehabilitacji ponad limit ustalony przez ubezpieczyciela. Ponadto nie zostaną zrekompensowane straty związane z utratą korzyści majątkowych, takich jak np. utracone zyski z prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że odszkodowanie z OC sprawcy wypadku to nie jedyna forma rekompensaty, na którą możemy liczyć. Posiadając dodatkowe ubezpieczenie autocasco (AC), możemy ubiegać się o pokrycie szkód, które nie są objęte odszkodowaniem z OC sprawcy. Ubezpieczenie AC może pokryć między innymi koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, wynajmu samochodu zastępczego czy szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu.

Aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy po wypadku, warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenia oraz zgłosić szkodę zarówno w firmie ubezpieczeniowej sprawcy, jak i własnej. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni swoich praw lub mamy problem z uzyskaniem odszkodowania od sprawcy wypadku, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, tzn. radców prawnych czy kancelarii specjalizujących się w sprawach odszkodowawczych.