Artykuł sponsorowany

Kiedy możliwa jest refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

Kiedy możliwa jest refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

Aparaty słuchowe to niezbędne urządzenia dla wielu osób z uszkodzonym słuchem, które pozwalają im na normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Dla emerytów, którzy często borykają się z problemami finansowymi, refundacja takiego sprzętu może być kluczowa. W Polsce istnieją możliwości uzyskania refundacji aparatu słuchowego dla emerytów, ale warto poznać warunki oraz procedury, aby skorzystać z tej formy wsparcia.

Kryteria kwalifikacji do refundacji

Aby ubiegać się o refundację aparatu słuchowego, emeryt musi spełnić określone kryteria. Przede wszystkim, konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności ze względu na ubytek słuchu. Ważnym elementem jest również stopień utraty słuchu – refundacja przysługuje osobom z umiarkowanym, znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu. Ponadto, osoba ubiegająca się o refundację musi być ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz posiadać aktualne skierowanie na aparat słuchowy od lekarza specjalisty.

Procedura uzyskania refundacji

Proces uzyskania refundacji aparatu słuchowego dla emeryta składa się z kilku etapów. Po otrzymaniu skierowania na aparat słuchowy od lekarza specjalisty, należy udać się do wybranego punktu protetycznego, który współpracuje z NFZ. Tam, po przeprowadzeniu badania audiologicznego oraz wyborze odpowiedniego aparatu, specjalista wystawi wniosek o refundację. Następnie wniosek trafia do właściwego oddziału NFZ, który podejmuje decyzję o przyznaniu refundacji. Cały proces może trwać nawet kilka miesięcy.

Wysokość refundacji i dopłaty

Wartość refundacji aparatu słuchowego zależy od ceny urządzenia oraz limitu określonego przez NFZ. Obecnie limit refundacji wynosi 1500 złotych na jeden aparat słuchowy. Jeśli cena wybranego aparatu przekracza ten limit, osoba ubiegająca się o refundację musi pokryć różnicę we własnym zakresie. W przypadku osób z ubytkiem słuchu obustronnym, refundacja przysługuje na dwa aparaty słuchowe, co pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego do kwoty 3000 złotych.

Wnioskując, refundacja aparatu słuchowego dla emeryta w Gorzowie jest możliwa pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów i przejścia przez odpowiednią procedurę. Pomoc finansowa oferowana przez NFZ może znacznie ułatwić życie osobom z uszkodzonym słuchem, jednak warto pamiętać o ewentualnych dopłatach oraz czasie oczekiwania na decyzję o przyznaniu refundacji.