Artykuł sponsorowany

Kto może sprawować nadzór budowlany na terenie budowy?

Kto może sprawować nadzór budowlany na terenie budowy?

Nadzór budowlany to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wykonanych prac. W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące osób uprawnionych do pełnienia tej funkcji. W tym artykule dowiesz się, kto może sprawować nadzór budowlany na terenie budowy oraz jakie są jego obowiązki.

Uprawnienia do pełnienia nadzoru budowlanego

Zgodnie z polskim prawem, nadzór budowlany może sprawować wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy posiadać wykształcenie wyższe techniczne, ukończyć specjalistyczne szkolenia oraz zdać egzamin państwowy. Uprawnienia są przyznawane w formie wpisu na listę osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, prowadzoną przez samorząd zawodowy inżynierów i techników budownictwa. W przypadku większych inwestycji, takich jak np. nadzory budowlane we Wrocławiu, często wymagane są również dodatkowe certyfikaty i doświadczenie zawodowe.

Obowiązki inspektora nadzoru

Osoba sprawująca nadzór budowlany ma wiele obowiązków, które mają na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu inwestycji. Do głównych zadań inspektora nadzoru należy kontrola dokumentacji technicznej, sprawdzanie jakości użytych materiałów oraz pilnowanie terminów realizacji poszczególnych etapów budowy. Ponadto inspektor ma obowiązek nadzorować przestrzeganie przepisów BHP oraz dbać o ochronę środowiska na terenie budowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor ma prawo wydać polecenie wstrzymania robót budowlanych.

Rodzaje nadzoru budowlanego

W praktyce wyróżnia się kilka rodzajów nadzoru budowlanego, które różnią się zakresem obowiązków i wymaganymi kwalifikacjami. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora i sprawowaniu kontroli nad wykonawcą. Nadzór autorski jest wykonywany przez projektanta, który sprawdza zgodność realizacji z założeniami projektu. Natomiast nadzór techniczny obejmuje kontrolę jakości wykonania robót oraz spełnienia warunków technicznych. W zależności od rodzaju inwestycji, może być wymagane zaangażowanie kilku osób pełniących różne funkcje nadzorcze.