Artykuł sponsorowany

Jak często należy wykonać przegląd komina?

Jak często należy wykonać przegląd komina?

Przegląd komina to istotny element dbałości o bezpieczeństwo w domu. Regularne sprawdzanie stanu technicznego komina pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożar czy zatrucie czadem. W Polsce obowiązują konkretne przepisy dotyczące tego, jak często należy wykonywać przegląd komina.

Obowiązek przeglądu komina dla właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych oraz przewodów kominowych. Zgodnie z prawem budowlanym, przeglądy komina powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Przepisy te dotyczą zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej. Warto pamiętać, że nieprzeprowadzenie obowiązkowego przeglądu może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Częstotliwość przeglądów w zależności od rodzaju paliwa

Częstotliwość przeglądów komina może być różna w zależności od rodzaju używanego paliwa. W przypadku kotłów gazowych lub olejowych, wystarczy wykonać przegląd raz w roku. Natomiast dla kotłów na paliwo stałe, takie jak węgiel czy drewno, zalecane jest przeprowadzenie przeglądu dwa razy w roku – przed i po sezonie grzewczym. Dym z tych paliw może bowiem powodować osadzanie się sadzy w przewodach kominowych, co zwiększa ryzyko pożaru.

Zakres przeglądu komina i kto może go wykonać

Przegląd komina powinien obejmować sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, szczelności oraz czystości. W trakcie przeglądu kontrolowane są również elementy instalacji grzewczej, takie jak kocioł czy piec. Przegląd komina w Warszawie może być wykonany tylko przez uprawnionego kominiarza, który posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie. Po przeprowadzeniu przeglądu, kominiarz wystawia stosowne zaświadczenie potwierdzające jego wykonanie.

Regularne przeglądy komina to kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo domowników oraz sąsiednich mieszkańców. Dlatego warto pamiętać o obowiązku ich wykonywania oraz zlecić je specjalistom, którzy mają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.