Artykuł sponsorowany

Kiedy nie można wykonać testu wysiłkowego?

Kiedy nie można wykonać testu wysiłkowego?

Test wysiłkowy to popularne badanie diagnostyczne, które pozwala na ocenę wydolności organizmu oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w pracy serca. Chociaż jest to badanie powszechnie stosowane, istnieją sytuacje, w których jego wykonanie jest niewskazane. Warto zatem poznać przeciwwskazania do testu wysiłkowego, aby uniknąć niebezpiecznych komplikacji.

Jakie są przeciwskazania do przeprowadzenia testu wysiłkowego?

Przeciwwskazania bezwzględne to takie, przy których wykonanie testu wysiłkowego jest całkowicie zabronione. Należy do nich między innymi ostre zakażenie układu oddechowego lub krążenia, które może prowadzić do groźnych powikłań podczas wysiłku. Ponadto, testu nie można wykonać u osób z niestabilną dławicą piersiową, zawałem serca lub udarem mózgu w ostatnich dniach. Ważnym przeciwwskazaniem jest również ciężka niewydolność serca lub ciężka arytmią serca, która może prowadzić do utraty przytomności lub zgonu podczas wysiłku.

Przeciwwskazania względne to takie, które wymagają indywidualnej oceny lekarza przed wykonaniem testu wysiłkowego w Sejnach. Należy do nich między innymi łagodna lub umiarkowana niewydolność serca, kontrolowane zaburzenia rytmu serca czy niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. W przypadku tych schorzeń lekarz musi dokładnie ocenić, czy korzyści z wykonania testu przewyższają potencjalne ryzyko. Test wysiłkowy może być również niewskazany u osób z chorobami układu kostno-stawowego, które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie ćwiczeń.

Kiedy odroczyć test wysiłkowy?

W niektórych sytuacjach warto odroczyć test wysiłkowy na inny termin. Dotyczy to przede wszystkim osób, które niedawno przebyły ciężkie infekcje, takie jak grypa czy zapalenie płuc. W takich przypadkach należy poczekać kilka tygodni po wyzdrowieniu, aby organizm mógł się w pełni zregenerować. Ponadto, test wysiłkowy nie powinien być wykonywany bezpośrednio po spożyciu posiłku, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowych wyników badania. Zaleca się również unikanie intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz spożywania alkoholu na 24 godziny przed badaniem.